» Informacje

Ranking Klubu Pudla za rok 2015

poniedziałek, 11 Styczeń, 2016, 15:04

Do dnia 20 stycznia 2016, przyjmujemy zgłoszenia do rankingu Klubu Pudla za rok 2015.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do wysyłania kopii lub skanów kart ocen z wystaw za 2015 rok,

na adres;

odlalanki@gmail.com

lub Beata Matławska
ul. Kwiatowa 2
51-180 Szymanów.

Możliwość komentowania Ranking Klubu Pudla za rok 2015 została wyłączona

Zasady przesunięć między odmianami ras.

środa, 4 Maj, 2011, 16:01

Zasady przesunięć między odmianami ras oraz zasady kojarzenia między
odmianami ras:
Wielkość / wzrost – ustalanie po ukończeniu 9 miesiąca życia
Pudel toy max 28 cm
Pudel miniaturowy 28-35 cm
Pudel średni 35-45 cm
2. Kojarzenia między odmianami ras dozwolone według uznania hodowcy:
Pudle (wszystkie kolory, w obrębie tej samej wielkości)
Uwagi ogólne:
1. Zmiana przynależności do odmiany rasowej może być dokonana wyłącznie jeden raz w życiu psa/suki i tylko wówczas jeżeli dotychczas:
– nie posiada tytułu „Młodzieżowy Champion Polski” w dotychczasowej odmianie rasy,
– nie posiada tytułu „Champion Polski” w dotychczasowej odmianie rasy,
– nie posiada kwalifikacji hodowlanych w dotychczasowej odmianie rasy,
– nie były użyte do hodowli w dotychczasowej odmianie rasy.

2. Przeglądu dokonuje międzynarodowy sędzia kynologiczny po ukończeniu przez psa wymaganego minimum wiekowego.
3. Przeglądu można dokonać powyżej, ale nigdy poniżej ustalonej granicy wieku.
4. W przypadku kwalifikacji na podstawie wzrostu (wysokości w kłębie) decyduje bezwzględna wartość pomiaru (bez tolerancji).
5. Inne niż wymienione łączenia między odmianami ras odbywać się mogą w drodze wyjątku, za zgodą
Głównej Komisji Hodowlanej i Klubu Rasy – Komisji ZG, z wyjątkiem jamników króliczych i miniaturowych,
które mogą być łączone za zgodą Oddziałowej Komisji Hodowlanej. W przypadku łączenia
między wielkościami wszystkie szczenięta otrzymują metryki z wpisem rasy analogicznym do rasy
matki. Ustalenia ostatecznej przynależności rasowej dokonuje się zgodnie z Zasadami Ogólnymi,
czyli szatę i umasz-czenie klasyfikuje się powyżej 9-go miesiąca życia, wielkość powyżej 15-go
miesiąca życia.http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/zalacznik_10a_-_zasady_przesuniec_miedzy_odmianami_ras.pdf

Związek Kynologiczny w Polsce – Zarząd Główny Data publikacji: 10.02.2011
Załącznik do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych 9/ 22
Związek Kynologiczny w Polsce – Zarząd Główny

Możliwość komentowania Zasady przesunięć między odmianami ras. została wyłączona

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

niedziela, 6 Luty, 2011, 19:31


Na życzenie osób zainteresowanych udziałem w zebraniu informujemy, że został zmieniony termin spotkania:

zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu Pudla

13.03.2011  o godz.12.oo

Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego

ul. Pretficza 24

50-984 Wrocław

„Sala Rycerska”

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału 🙂

Prosimy (ze względu na miejsce zebrania ) o niezabieranie ze sobą psów.

Informujemy, że do głosowania uprawnione są osoby posiadające na bieżąco  (za 2011 r) opłacone składki zarówno związkową jak i klubową. Prosimy o zabranie legitymacji członkowskich ZK.

Informujemy, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu Pudla odbędzie się 19 lutego 2011, o godz. 12.00 w siedzibie Związku Kynologicznego o/Wrocław przy ul. Leszczyńskiego 7 .

Jednocześnie przypominamy o konieczności uregulowania zaległych składek. Obowiązująca kwota składki 20,- zł.

Na dzień 08.12.2010 odnotowano 37 wpłat.

Możliwość komentowania Zebranie sprawozdawczo-wyborcze została wyłączona

Weekend z Pudlem 28-30.05.2010.

niedziela, 23 Maj, 2010, 18:53

Weekend z Pudlem: DYLAKI k/Ozimka (pod Opolem).

„Weekend z Pudlem” – ostanie wolne miejsca!

Z powodu powodzi zrezygnowało z uczestnictwa w imprezie kilka osób, tak więc serdecznie zapraszamy!

28-30.05.2010
1 Przyjazd na miejsce i zakwaterowanie( doba hotelowa od godz.13.00 )
2.Kolacja integracyjna grill ( od  godz.17.oo)

29.05.10.
1.Śniadanie ( możliwość zakupienia w bufecie lub we własnym zakresie)
2.Pokazy pielęgnacji Pudla
3.Pokazy najnowszych trendów w strzyżeniu Pudli
4. Omówienie zmian w regulaminie wystawowym.
5.Przygotowanie wystawcy do prezentacji psa na wystawie.
6.Trening przed wystawowy Pudla.
7.Porady w zakresie hodowli i rozrodu.
8.Inne tematy w zależności od potrzeb zainteresowanych.
9. Wspólny obiad.
10.Wspólny spacer ( konieczność zabezpieczenia Pudli przed kleszczami),
11. Kolacja (GRILL)

30.05.10.
1.Śniadanie
2.Pokazy agilitty
3.Pokazy sprawnościowe
4.Wykorzystanie inteligencji Pudla w uczeniu się nowych sztuczek.
5.Wspólny obiad, kończący imprezę integracyjno-plenerową z Pudlem.

Na stronie ośrodka mogą Państwo zapoznać się z ofertą i cennikiem za noclegi ( psy bezpłatnie ).

Miejsce: http://www.dwor-zawiszy.pl/

Rezerwacja miejsc w pokojach: Irena Kempińska e-mail: irenakempinska@gmail.com –

Możliwość noclegów na kempingu – we własnym zakresie.

Możliwość komentowania Weekend z Pudlem 28-30.05.2010. została wyłączona

INFORMACJE

środa, 16 Grudzień, 2009, 10:15

* * * * *
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Pudla ZK

Data: 31.01.2010 r.
Początek zebrania: godz. 12.00
Miejsce: ZKwP Oddział we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 7

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO

CZŁONKÓW KLUBU PUDLA W DNIU 31.01.2010 R. WE WROCŁAWIU

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 • Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 • Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu Pudla
 • Sprawozdanie finansowe
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi
 • Uchwalenie planu pracy na rok 2010
 • Wybory uzupełniające do Zarządu Klubu
 • Wolne wnioski
 • Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów zgłoszonych na piśmie.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
 • Informujemy, że do głosowania uprawnione są osoby posiadające na bieżąco  (za 2010 r) opłacone składki zarówno związkową jak i klubową. Prosimy o zabranie legitymacji członkowskich ZK.

  Na miejscu będzie dostępny Biuletyn Klubu Pudla nr 1/2008, 2/2009 jak również będzie można uregulować składki członkowskie.

  * * * * *

  Wrocław, dnia 04.03.2009

  Panie
  Aneta Cisowska
  Elżbieta Róg

  Szanowne Panie
  w odpowiedzi na pismo z dn. 27.02.2009r. dotyczące naruszenia przez Zarząd Klubu Pudla ZKwP pkt. 8 Regulaminu Rankingu Wystawowego Pudli w Polsce, uprzejmie informujemy iż: o fakcie nie przekazania pucharu, nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, w listopadzie ubiegłego roku. Interwencję w w/w sprawie podjęliśmy niezwłocznie tuż po wystawie w Poznaniu, ale o wynikach nie poinformowała nas żadna ze stron, z czego wnioskowaliśmy, iż doszło do jego przekazania. Poprzedni Zarząd nie przekazał nam sprawy rankingu za rok 2007 – był przez niego przeprowadzony do końca, jak sądziliśmy i w kwestii pucharu również.
  W wyniku przeprowadzonych rozmów wyjaśniających, Zarząd Klubu doszedł do wniosku, iż pomysł z przechodnim pucharem był nie do końca trafiony, od początku były problemy z terminowym jego przekazywaniem, w związku z czym postanowił zmienić sposób nagradzania zwycięzców rankingu i nagradzać ich nagrodami na własność.
  Aby zadośćuczynić Paniom, postanawiamy przekazać na własność puchar stanowiący nagrodę za zwycięstwo w rankingu 2007. Przekazanie pucharu nastąpi zgodnie z wolą zainteresowanych, drogą pocztową na adres p. Anety Cisowskiej do końca marca 2009r.
  W związku z powyższym Zarząd KP przeprasza, w imieniu osób bezpośrednio odpowiedzialnych za przeprowadzenie rankingu: Panie Elżbietę Róg i Anetę Cisowską jak i inne osoby, które w latach ubiegłych nie otrzymały terminowo pucharu.
  W sprawie dotyczącej umieszczenia darmowej reklamy, informujemy, że wizerunek zwycięskiego psa rankingu tj. Salina Westen Barbie, został opublikowany w Biuletynie Klubu 1/2008, oraz okładce katalogu wystawy klubowej Pudli Ostrów 2008.
  W związku z powyższym, nie możemy przychylić się do żądania ponownego umieszczenia darmowej reklamy w katalogu wystawowym.

  Z poważaniem
  w imieniu Zarząd Klubu
  Przewodnicząca
  Beata Matławska

  Zarząd Klubu Pudla informuje, że w dniu 06.03.2009 wysłano do Pań A. Cisowskiej i E. Róg puchar wraz z odpowiedzią na złożone pismo.

  * * * *  *

  Możliwość komentowania INFORMACJE została wyłączona

  GALERIA

  piątek, 11 Grudzień, 2009, 23:03

  Ruszamy z galerią Naszych Pudli. Bardzo proszę o przesyłanie danych o swoich psach na e-mail: irenakempinska@gmail.com

  Możliwość komentowania GALERIA została wyłączona

  Biuletyn Klubu Pudla nr 2

  piątek, 6 Marzec, 2009, 23:44

  Informujemy, że drugi numer biuletynu ukaże się na początku maja 2009. Będzie on dostępny już podczas V Krajowej Wystawy Pudli w Łodzi.

  Tych wszystkich którzy chcieliby umieścić reklamę swojej hodowli lub firmy w biuletynie informujemy, że termin przyjmowania ogłoszeń upływa 31 marca 2009. Ogłoszenia przyjmuje Jakub Kruczek, e-mail:  kubapoodle@interia.pl.

  Cennik ogłoszeń dla hodowców:
  – 1 strona czarno-biała – 100 zł
  – 1/2 strony czarno-białej – 60 zł
  – 1 strona kolorowa – 200 zł

  Cennik ogłoszeń dla firm:
  – 1 strona czarno-biała – 200 zł
  – 1 strona kolorowa – 300 zł
  – okładka (ostatnia strona) kolorowa – 600 zł
  – okładka (wewnętrzne strony)  kolorowa – 350 zł

  Możliwość komentowania Biuletyn Klubu Pudla nr 2 została wyłączona

  Walne Zgromadzenie Członków Klubu Pudla

  sobota, 10 Styczeń, 2009, 01:03

  Informujemy, że w dniu 22.02.2009 o godz. 12.00 w siedzibie łódzkiego Oddziału ZK odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Pudla.

  Więcej informacji…

  Możliwość komentowania Walne Zgromadzenie Członków Klubu Pudla została wyłączona